Storitve

O nas

Začetki delovanja Centra za zdravje človeka segajo v leto 2004. Z leti smo posodobili naš pristop do dela tako organizacijsko, kot tudi kadrovsko in z najsodobnejšo opremo. Pri svojem delu uresničujemo vizijo ene najuspešnejših ambulant pri uporabi metod, ki na najbolj optimalen način vračajo in ohranjajo zdravje širokemu krogu najrazličnejših bolnikov . Danes lahko rečemo, da nam je uspelo doseči zastavljene cilje na področju naravnega zdravilstva na način, v katerem prevladuje iskren človeški odnos, ki bolnika usmerja v harmonijo z okoljem.

 

Prednost pred ostalimi terapevti se izraža v poznavanju in kombinaciji različnih vrst metod, ki jih glede na največjo korist uporabimo pri posamezniku.

Naš osrednji cilj in namen delovanja je ZDRAV ČLOVEK. Na poti do tega cilja si prizadevamo za nenehno usposabljanje terapevtov, za izboljšanje kakovosti storitev in zadovoljstvo naših bolnikov, za spoštovanje moralno-etičnih načel, za neprestano odpravljanje vzrokov obolevnosti in ustrezen komunikacijski nivo z metodami uradne medicine.

V tem se zrcali poslanstvo našega centra.